Unit Kawalan Infeksi


Unit Kawalan Infeksi Hospital Ranau mula beroperasi sekitar tahun 2001 yang diterajui oleh seorang jururawat senior. Jururawat yang menyelaras unit hanya mengikuti kursus jangka pendek anjuran APSIC kerana belum ada penawaran pos basic untuk perawatan kawalan infeksi pada masa itu.

Tahun 2009 seorang jururawat telah dihantar untuk kursus pos basic perawatan kawalan infeksi. Dan muladitugaskan di unit kawalan infeksi sepenuhnya pada tahun 2010. Pada tahun 2016 seorang lagi jururawat telah mengikuti pos basic dan ditempatkan di MW/Respi.

Pada masa ini unit ini diterajui oleh seorang Pegawai Perubatan sebagai Pegawai Perubatan Kawalan Infeksi, Jururawat Kawalan Infeksi dan Link Nurse disemua wad dan unit klinikal.

Unit Kawalan Infeksi adalah salah unit yang sangat penting disetiap fasiliti perubatan dan kesihatan. Dimana program dalam kawalan infeksi adalah aktiviti yang penting dalam mengekalkan kesihatan kepada anggota perubatan, pesakit, keluarga dan persekitaran. Kegagalan dalam amalan kawalan infeksi memudahkan penularan jangkitan silang kepada pesakit dari anggota perubatan atau sebaliknya dan juga kepada keluarga pesakit,pelanggan dan persekitaran. Kawalan infeksi adalah salah satu siri prosedur dan garis panduan untuk mengawal HAIs( Hospital Accquired Infection ).

VISI

Mengelakkan dan mengurangkan kejadian HCAI melalui sistem pemjagaan yang optima.

MISI

Sentiasa berusaha untuk menambahbaik dan memastikan program kawalan infeksi yang dirancang dilaksanakan selaras dengan sumber yang seimbang bersesuaian dengan keperluan polisi dan prosedur terkini.

OBJEKTIF

Hospital Ranau dapat mengelakkan dan mengurangkan kejadian Healthcare Associated Infection ( HCAI) pada kadar ≤ 2%


SKOP PERKHIDMATAN

1. Pemantauan ke wad, unit dan fasiliti berkaitan di hospital.
2. Menjalankan kajian surveillan dan audit.
3. Mengendalikan program latihan kawalan infeksi
4. Mengendalikan program saringan dan imunisasi hepatitis B.
5. Membuat tindakan susulan insiden ‘NSI’/ ‘SHARP INJURY’
6. Mengendalikan program KKM seperti pemberian suntikan vaksin influenza kepada staf barisan hadapan.


AKTIVITI KUALITI

HPIA: PERCENTAGE OF HEALTHCARE ASSOCIATAED INFECTIONS ( HCAI )

PSG ( PATIENT SAFETY GOALS:
1. HAND HYGIENE COMPLIANCE RATE
2. TRACKING ANTIMICROBIAL RESISTANCE
- Incidence rate of MRSA Infection
- Incidence Rate of ESBL – Klebsiella Pneumonia Infection
- Incidence Rate of ESBL – E. Coli Infection