Unit Teknologi Maklumat


Pengenalan
Hospital Ranau memiliki satu perjawatan bagi Pegawai Teknologi Maklumat F41 / F44 untuk menguruskan hal ehwal yang berkaitan dengan Teknologi Maklumat di hospital ini.

Skop Perkhidmatan
Memberi khidmat sokongan pengguna terhadap sebarang masalah berkaitan Teknologi Maklumat (IT)

Penyediaan infrastruktur, perkakasan dan perisian IT

Memastikan penggunaan perisian dan perkakasan IT, sistem dan aplikasi kerajaan elektronik, rangkaian LAN dan Internet dapat digunakan tanpa sebarang masalah.

Pemantauan Sistem Aplikasi Dalaman untuk kegunaan anggota

Menyelaras dan memastikan pengurusan, perolehan dan pelupusan aset IT yang teratur.

Memantau agensi atau vendor yang dilantik untuk melaksana sebarang kerja atau projek IT bagi memastikan kerja dilakukan dengan baik.

Menyelaras Laman Web dan Media Sosial Rasmi Hospital Ranau
Lain-lain tugas yang diarahkan dari masa ke semasa

Objektif
Bertanggungjawab menyelia dan memberi khidmat sokongan teknikal penggunaan semua kemudahan IT termasuk komputer, sistem rangkaian LAN dan Internet
Memantau, melaksana dan memastikan perlaksaan Aplikasi Kerajaan Elektronik dan projek-projek IT KKM oleh kakitangan dan pegawai agar dapat digunakan tanpa sebarang masalah

Merancang dan menyediakan infrastruktur IT selaras dengan Pelan Strategik Teknologi Maklumat (ISP) Kementerian Kesihatan Malaysia dan garis panduan pelaksanaan aplikasi Kerajaan Elektronik 

Visi Unit
Untuk membantu Hospital Ranau, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dan Kementerian Kesihatan Malaysia dalam melaksanakan inisiatif Teknologi Maklumat (IT) bagi mencapai misinya dengan lebih cekap dan berkesan

Misi Unit
Merancang dan menyediakan kemudahan infrastruktur dan perkhidmatan Teknologi Maklumat (IT) bagi meningkatkan kualiti sistem penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan

Memberikan bantuan sokongan teknikal dan latihan IT kepada warga Hospital Ranau bagi menjamin perkhidmatan kepada pihak pelanggan dapat diberikan dengan cekap dan berkesan

Mengoptimumkan penggunaan IT bagi meningkatkan pengetahuan dan budaya IT di kalangan warga Hospital Ranau

Piagam Pelanggan
Memastikan pencapaian 90% dalam menyelesaikan aduan IT pengguna dalam tempoh dua hari jika tidak melibatkan sebarang penggantian item