Unit Farmasi & Bekalan


VISI

Meningkatkan kesihatan rakyat menerusi kecemerlangan dalam amalan farmasi
MISI

1. Memastikan sistem organisasi yang efektif dan responsif ke arah kelestarian perkhidmatan berkualiti.

2. Membina keupayaan dan profesionalisme menerusi pembangunan bakat dan pemerkasaan tenaga kerja.

3. Memperhebat kerjasama ke arah mencapai piawaian dan amalan terbaik.

OBJEKTIF

1. Memastikan kebolehcapaian berterusan terhadap ubat-ubatan yang berkualiti, selamat dan kos efektif.

2. Memperkukuh penggunaan ubat-ubatan secara berkualiti dan rasional ke arah kesihatan yang lebih baik.

PIAGAM PELANGGAN

1.    UNIT FARMASI PESAKIT DALAM

  Kami berjanji dan komited untuk memberi perkhidmatan kepada pelanggan dengan:

  Memastikan pembekalan ubat ke wad / unit bagi preskripsi / pesanan yang lengkap diterima dalam tempoh masa 3

  jam dalam waktu pejabat.


2.    UNIT FARMASI PESAKIT LUAR

  Kami berjanji dan komited untuk memberi perkhidmatan kepada pelanggan dengan:

 Memastikan ubat-ubatan yang betul dibekalkan tidak melebihi 30 minit bagi preskripsi yang lengkap diterima.

 Memastikan pelanggan yang berdaftar dengan Sistem Temujanji Farmasi mendapat bekalan ubat susulan pada   tarikh 

 yang dijanjikan.


3.    UNIT FARMASI LOGISTIK

       Kami berjanji dan komited untuk memberi perkhidmatan kepada pelanggan dengan:

       Membekalkan item standard kepada pemesan tidak melebihi 14 hari bekerja selepas pesanan yang lengkap diterima.

Membekalkan item bukan standard kepada pemesan selepas pesanan yang lengkap diterima, dalam tempoh tidak 

melebihi 30 hari bekerja selepas    bekalan tersebut diterima di farmasi stor logistik.


AKTIVITI-AKTIVITI PERKHIDMATAN UNIT FARMASI

Perkhidmatan Unit Farmasi, Hospital Ranau terbahagi kepada :-

1. Farmasi Pesakit Luar
Merupakan perkhidmatan kaunter Farmasi untuk membekalkan ubat-ubatan
kepada para pesakit luar.

2. Farmasi Pesakit Dalam
Merupakan perkhidmatan pembekalan ubat-ubatan kepada semua wad/unit
pengguna Hospital Ranau melalui tiga (3) cara iaitu :-
i) Unit of Use (UOU)
ii) Unit of Dose (UDS)
iii) Floor Stock
 Pembekalan ubat di troli kecemasan supaya ubat sentiasa mencukupi

3. Perkhidmatan Pra-Bungkus
 Merupakan perkhidmatan pembungkusan semula ubat-ubatan secara pukal kepada unit-unit pembungkusan kecil yang sesuai diberikan kepada para pesakit dan unit-unit pengguna hospital.

4. Perkhidmatan Maklumat Ubat-Ubatan dan Racun
 Merupakan perkhidmatan penerangan serta memberikan sebarang maklumat yang berkaitan dengan ubat-ubatan dan racun kepada anggota hospital, pesakit serta orang awam. Perkhidmatan ini juga membantu untuk mendapatkan dan memberikan jawapan kepada sebarang persoalan atau kemusykilan anggota hospital, para pesakit dan orang awam tentang ubat-ubatan.

5. Perkhidmatan Kaunseling Ubat-ubatan
 Pegawai Farmasi akan memberikan perkhidmatan kaunseling mengenai ubat-ubatan kepada para pesakit yang memerlukan seperti pesakit geriatrik, pesakit tidak komplians, pesakit yang dipreskrib dengan pelbagai ubat dan sebagainya.
6. Perkhidmatan Bedside Dispensing
 Perkhidmatan bed-side dispensing disediakan untuk wad perempuan, lelaki, kanak-kanak dan O & G.. Ubat akan terus di dispen kepada pesakit ‘discaj’ dari wad tersebut oleh pegawai farmasi.

7. Therapeutic Drug Monitoring (TDM)
o Pemonitoran terapeutik ubat untuk memastikan ia selamat dan berada di dalam lingkungan yang dibenarkan.

8. Perkhidmatan Farmasi wad/klinikal
 Perkhidmatan farmasi wad dikendalikan oleh pegawai farmasi. Pegawai farmasi akan bertanggungjawab untuk menjalankan aktiviti mengikut peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan dengan menggunakan borang-borang CP yang telah disediakan.Pegawai farmasi juga boleh memberikan cadangan berkenaan penggunaan ubat-ubatan di wad.

9. Perkhidmatan MTAC
 Medication Therapy Adherence Clinic (MTAC) telah ditawarkan di unit farmasi seperti berikut:
i). MTAC warfarin
ii). MTAC diabetes mellitus

10. Aktiviti Stor
 Seperti yang diterangkan dalam polisi stor Hospital Ranau
WAKTU PERKHIDMATAN

1. Unit Farmasi Pesakit Luar Hospital Ranau beroperasi mengikut Masa Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu :
 i. Isnin hingga Jumaat : 7.30 pagi – 5.00 petang
 ii. Sabtu, Ahad dan cuti umum : 8.30 pagi – 1.30 tengahari

2. Unit Farmasi Pesakit Dalam Hospital Ranau beroperasi mengikut Masa Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu :
 i. Isnin hingga Khamis : 8.00 pagi – 1.00 petang 2.00 petang - 5.00 petang
 ii. Jumaat : 8.00 pagi – 11.30 tengah hari 2.00 petang – 5.00 petang
 iii. Sabtu, Ahad dan cuti umum : 8.30 pagi – 1.30 tengahari

3. Unit Farmasi Logistik Hospital Ranau beroperasi mengikut masa pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu:
 i. Isnin hingga Khamis : 8.00 pagi – 1.00 petang 2.00 petang – 5.00 petang
 ii. Jumaat : 8.00 pagi – 11.30 tengah hari 2.00 petang – 5.00 petang
 iii. Sabtu, Ahad dan cuti umum : Tiada perkhidmatan