Unit Hemodialisis


PENGENALAN

Unit Hemodialisis terletak bersebelahan dengan Ward Lelaki. Dulunya adalah ward pengasingan dan telah diubah suai menjadi unit hemodialisis pada tahun 2003.
Unit ini telah mula memberikan perkhidmatan rawatan hemodialisis pada bulan November 2004.

VISI

Unit Hemodialisis Hospital Ranau akan menyediakan perkhidmatan perubatan yang berkualiti dan komprehensif melalui anggota professional, cekap dan penyayang dengan menekankan nilai nilai budaya koporat KKM.

MISI

Mempertingkatkan kualiti perkhidmatan hemodialisis dengan lebih cekap, berkesan dan berkualiti kepada pelanggan melalui penekanan kepada kehendak dan kepuasan pelanggan.
Mempastikan segala program rancangan dilaksanakan selaras dengan polisi KKM.
Memupuk anggot agar dedikasi, terlatih, cekap dan penyayang melalui Pendidikan perubatan berterusan.
OBJEKTIF

Memberi perkhidmatan rawatan Hemodialisis kepada pesakit pesakit yang dirujuk oleh Pusat.
Menyediakan perkhidmatan rawatan buah pinggang kepada pesakit pesakit disekitar Kawasan unit satelit hemodialisis dan mempastikan perkhidmatan yang diberi memenuhi piawaian yang ditetapkan oleh unit.
Mempastikan setiap pesakit mendapat rawatan hemodialisis 4 jam 3 kali seminggu dengan jayanya tanpa komplikasi.
Memberi nasihat dan kaunseling kepada pesakit tentang pemakanan, pengambilan ubat ubatan dan cecair yang telah disyorkan.