Unit Psikitrik


Unit Psikiatri terletak di dalam bangunan Unit Forensik. Unit ini bertanggungjawab didalam memberi rawatan susulan kepada pesakit psikiatri serta saringan awal kepada komuniti.

Latar belakang organisasi:

1. Ketua Unit ialah Pegawai Perubatan U44

2. Diselia dan dijaga oleh Penolong pegawai Perubatan U32.

3. Perkhidmatan ini kendalikan oleh seorang Penolong Pegawai Perubatan U32 dan Jururawat U32 yang mempunyai Latihan Pos basik Perawatan Psikiatri serta seorang Pembantu Perawatan Kesihatan U11.

4. Kakitangan ini bertanggungjawab didalam memberi rawatan susulan kepada pesakit yang stabil serta membuat penilaian awal dan merujuk pesakit tersebut kepada Pegawai perubatan jika perlu.

5. Kes-kes saringan atau kes baru adalah dibawah pemerhatian dan rawatan susulan oleh Pegawai Perubatan.

VISI

Memberi Perkhidmatan Pesakit Luar Psikiatri dengan cekap dan berkesan bagi mencapai kepuasan pelanggan melalui Pengamalan Budaya Korporat serta meningkatkan kualiti yang berterusan.

MISI

Menyediakan perkhidmatan rawatan psikiatri yang cekap, berkesan dan mesra pelanggan bagi mendapatkan diagnostik dan rawatan awal.

OBJEKTIF

Untuk Menyediakan Perkhidmatan Perawatan Pesakit Luar Psikiatri Yang Cepat, Cekap, Berkesan Dan Selesa.

FUNGSI-FUNGSI UTAMA UNIT

1. MENGURUS DAN MENERIMA KES BARU UNTUK SARINGAN MENTAL
2. MENGURUS RAWATAN PESAKIT ULANGAN/SUSULAN.
3. MELAKSANAKAN TUGAS ATAS PANGGILAN
4. MELAKSANAKAN LAWATAN KE RUMAH.
5. PENGURUSAN LAWATAN PAKAR

AKTIVITI-AKTIVITI BAGI FUNGSI-FUNGSI UTAMA

1. MENGURUS DAN MENERIMA KES BARU UNTUK SARINGAN MENTAL
1.1 Pengendalian pesakit baru
1.2 Membuat fail untuk pesakit dengan data-data yang terkini.
1.3 Merekod kedatangan pesakit dalam buku rekod.
1.4 Membuat penilaian ringkas status mental sebelum merujuk kepada doktor.
1.5 Merujuk kepada Doktor

2. MENGURUS RAWATAN PESAKIT ULANGAN/SUSULAN.
2.1 Mengendalikan pesakit yang memerlukan rawatan susulan.
2.2 Mencari fail pesakit di unit rekod
2.3 Merekod kedatangan pesakit dalam buku rekod.
2.4 Membuat penilaian ringkas tentang status mental pesakit sebelum merujuk kepada doktor atau memberi ubat –ubatan kepada pesakit.

3. MELAKSANAKAN TUGAS ATAS PANGGILAN
3.1 Mengetik kad perakam waktu sebagai bukti kehadiran melaksanakan tugasan yang diberi.
3.2 Memastikan pesakit yang dihantar adalah stabil, tidak aggresif dan boleh dikawal.
3.3 Memastikan semua dokumen yang perlu ditelah dibawah bersama.

4. MELAKSANAKAN LAWATAN KE RUMAH.
4.1 Menyediakan buku lawatan ke rumah
4.2 Menyediakan jadual lawatan ke rumah
4.3 Menyenaraikan nama pesakit yang memerlukan lawatan ke rumah
4.4 Memastikan pesakit dilawat dan menerima rawatan yang sewajarnya.

5. PENGURUSAN LAWATAN PAKAR
5.1 Menyediakan buku rekod temujanji pakar
5.2 Memastikan pesakit/keluarga diberi temujanji
5.3 Memastikan pesakit diberi penerangan tentang temujanji lawatan Pakar.
5.4 Memastikan Laporan Pengesahan Lawatan Pakar dihantar ke Unit Pengurusan QEH1 dan kepada Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri sabah.