Wad Lelaki


WAD LELAKI BEROPERASI SEMENJAK HOSPITAL RANAU DIBUKA DAN DIRASMIKAN PADA TAHUN 1972.PADA MASA ITU WAD TERBAHAGI KEPADA 3 KUBIKEL UTAMA IAITU WAD LELAKI,WAD TB(LELAKI DAN PEREMPUAN) DAN WAD PENGASINGAN/ ISOLATION.

PADA TAHUN 2004 PENGUBAHSUAIAN TELAH DILAKUKAN DI MANA SEBAHAGIAN DARIPADA WAD LELAKI TELAH DIJADIKAN SEBAGAI UNIT HEMODIALISIS.
PADA MASA KINI WAD LELAKI DAN RESPI BEROPERASI DENGAN 3 KUBIKEL;

1.KUBIKEL AKUT SEBANYAK 5 BUAH KATIL.(PESAKIT TENAT)
2.KUBIKEL KRONIK 1 SEBANYAK 15 KATIL(PESAKIT KRONIK)
3.KUBIKEL KRONIK 2 SEBANYAK 6 KATIL(PESAKIT KRONIK DAN PESAKIT THALLASAEMIA)
4.KUBIKEL TB (TB LELAKI DAN PEREMPUAN) SEBANYAK 14 KATIL(OFFICIAL) WALAU BAGAIMANAPUN HANYA 6 KATIL YANG ADA (BEROPERASI).

BERMULA DARI JAN 2019. WAD TB LELAKI TELAH DIJADIKAN SEBAGAI UNIT RAWATAN HARIAN. SEPERTI YANG DIPERSETUJUI DALAM MESYUARAT KETUA-KETUA UNIT BERSAMA SEDAFIAT PADA 26/11/2018. HAL INI TELAH DIBINCANGKAN DALAM MESYUARAT THALLASEAMIA BIL/1 PADA 15/11/2018 DAN MESYUARAT SUSULAN PADA 19/12/2019. HASIL KEPUTUSAN MESYUARAT JUMLAH KATIL WAD LELAKI DAN RESPI TELAH DIUBAH, KEPADA 38 KATIL. DIMANA PEMBAHAGIAN KATIL SEPERTI;
MEDIKAL : 26 KATIL
SURGIKAL : 6 KATIL
RESPI : 6KATIL(3 perempuan & 3 Lelaki)

WAD TB LELAKI DAN WAD TB PEREMPUAN DILETAKKAN DALAM SATU WAD SAHAJA IAITU DI WAD TB PERAMPUAN. WAD TERSEBUT AKAN DIUBAH SUAI DENGAN MEMASANG LANGSIR SEBAGAI PEMBAHAGI RUANG.

VISI 

MEMBERIKAN PERKHIDMATAN PESAKIT DALAM PADA TAHAP OPTIMA DENGAN MENGGUNAKAN SUMBER / KEMUDAHAN YANG SEDIA ADA.

MISI 

1.ANGGOTA YANG SENTIASA KOMITED, BERMOTIVASI DAN SENTIASA MEMENTINGKAN ILMU PENGETAHUAN DALAM PERAWATAN/ PENJAGAAN PESAKIT
2. MENYEDIAKAN PENJAGAAN DAN PERAWATAN PESAKIT MELALUI AMALAN NILAI-NILAI MURNI DENGAN BERSIKAP SOPAN SANTUN, ADIL DAN SAKSAMA  SEMASA MEMBERI RAWATAN KEPADA PESAKIT
3. BERUSAHA UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN PERAWATAN PESAKIT.

OBJEKTIF


MENYEDIAKAN PENJAGAAN DAN PERAWATAN PESAKIT DALAM, DENGAN MENGAMBIL KIRA KEPERLUAN PESAKIT MELALUI SUMBER KEMUDAHAN YANG ADA DAN SENTIASA BERUSAHA MENINGKATKAN MUTU PERKHIDMATAN DARI MASA KE SEMASA.

SKOP PERKHIDMATAN

BERMULA JAN 2019 JUMLAH KATIL DI WAD LELAKI DAN RESPI TELAH DIKURANGKAN KEPADA 38 KATIL DAMANA PEMBAHAGIAN KATIL MENGIKUT DISIPLIN SEPERTI BERIKUT.
1.MEDIKAL =26 KATIL
2.SURGIKAL =6 KATIL
3.RESPI/TB(Lelaki/perempuan) =6 KATIL.

WAD LELAKI JUGA MENERIMA PESAKIT YANG MENJALANI PEMBEDAHAN SEMASA LAWATAN PAKAR DARI HOSPITAL QEH SEPERTI
• LAWATAN PAKAR PEMBEDAHAN- DIMANA TATACARA OGDS, COLONOSCOPY DAN PEMBEDAHAN KECIL DIJALANKAN
• LAWATAN PAKAR MATA- DIMANA PEMBEDAHAN DIJALANKAN
• LAWATAN PAKAR ENT- JIKA MEMERLUKAN RAWATAN PESAKIT DALAM.

SELAIN ITU WAD LELAKI JUGA AKAN MELAKUKAN RUJUKAN PESAKIT KE HOSPITAL QEH, QEH 2, HWKKS DAN HOSPITAL KENINGAU UNTUK MENERUSKAN RAWATAN LEBIH LANJUT.

PERJAWATAN

WAD LELAKI DITERAJUI OLEH;
DOKTOR U44 - 1 ORANG (YANG MENJAGA)
PEGAWAI FARMASI U41 - 1 ORANG
KETUA JURURAWAT U32 - 2 ORANG
JURURAWAT U32 (KUP) - 2 ORANG
JURURAWAT U32 (TBK) - 1 ORANG
JURURAWAT U29 - 12 ORANG
JURURAWAT MASYARAKAT U24(TBK) - 2 ORANG
JURURAWAT MASYARAKAT U19 - 6 ORANG
PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN - 6 ORANG
JUMLAH - 31 ORANG