Wad Pediatrik


LOKASI

Terletak di bahagian belakang bersebelahan dengan Wad Perempuan. Mempunyai dua unit iaitu unit Pediatrik dan Unit Nurseri.

JUMLAH KATIL BEROPERASI

Pediatrik: 22 Katil

Nurseri: 14 Katil

Pegawai Perubatan Yang Menjaga: Dr. Frendy Francis, Dr. Nur Hanani Ruzman

Pegawai Farmasi: Pn Nicole Ngu

Ketua Jururawat Yang Menjaga: Sr. Alicecia Suhaidin (Pengurusan), Sr. Luisa Ladsou (Klinikal)

 JUMLAH KAKITANGAN BERTUGAS

 Jururawat U32 (Kup): 7 Orang

Jururawat U29: 7 Orang

Jururawat Masyarakat U24(KUP): 3 Orang

Jururawat Masyarakat U19 : 4 Orang

Pembantu Perawatan Kesihatan U11: 5 Orang

 


VISI
Ke arah perkhidmatan kejururawatan yang cemerlang, berkualiti melalui profesionalisme serta mengamalkan budaya penyayang dan kerja berpasukan.

MISI
01. Menyediakan perkhidmatan penjagaan dan perawatan perubatan secara menyeluruh ke tahap yang optima.
02. Bekerja sebagai satu pasukan dalam perkongsian dengan komuniti untuk menggalakkan kesejahteraan kesihatan bagi masyarakat umum.
03. Mewujudkan budaya kerja yang mesra pelanggan.
04. Mempertingkatkan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan.

OBJEKTIF
Memberi perkhidmatan perawatan yang efektif dan selesa kepada bayi baru lahir dan kanak- kanak bawah umur 12 tahun yang memerlukan rawatan di wad.

Menyediakan perkhidmatan diagnosa, rawatan dan pemulihan yang bersesuaian, mencukupi, selesa, berkesan dan mudah diperolehi oleh pesakit.


SKOP PERKHIDMATAN


> Memberi perkhidmatan pediatrik am dan nurseri hospital tanpa pakar.

> Memberi perkhidmatan kejururawatan dan rehabilitasi untuk bayi baru lahir (Nursery : 0-28 hari) sehingga kanak-kanak berusia 1 bulan dan bawah 12 tahun (Pediatrik       Am) yang memerlukan pemerhatian di wad.

> Memberi khidmat kaunseling dan pendidikan kesihatan kepada kanak-kanak, ibubapa dan penjaga.

> Memberi perkhidmatan 24 jam sehari dengan kakitangan kejururawatan bertugas dalam 3 syif.
                                                • Syif Pagi : 7:00 pagi hingga 2:00 petang
                                                • Syif Petang : 2:00 petang hingga 9:00 malam
                                                • Syif Malam : 9:00 malam hingga 7:00 pagi.

> Memberikan pendidikan dan ceramah kesihatan untuk semua anggota kesihatan, pesakit dan orang awam mengenai penyakit, kebersihan diri dan sekeliling, amalan pemakanan dan juga cara hidup sihat

> Mewujudkan ruang untuk diversional therapy seperti ruang menonton television dan taman permainan kanak-kanak.

> Wad pediatrik dan lastic menerima perkhidmatan pakar kanak-kanak (visiting specialist 3 kali setahun). Manakala, bagi kes kecemasan akan dirujuk serta merta kepada pakar di Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah (HWKKS).


PERJAWATAN

JAWATAN: Ketua Jururawat U32

Bil

Nama

Tarikh Lantikan

Tarikh Sah Jawatan

Pos Basik

1.

Alicecia suhaidin

01/10/1997

01/10/2000

Neonate, Kebidanan

2.

Losuin@Luisa Ladsou

04/06/1990

04/06/1991

Kebidanan

 JAWATAN: Jururawat U32 (KUP)

Bil

Nama

Tarikh Lantikan

Tarikh Sah Jawatan

Pos Basik

1.

Noormie Saidin

01/10/1997

01/10/2000

Pediatrik

2.

Deidre J. Lung

01/10/1999

01/10/2002

Pediatrik

3.

Jahineh Lamin

01/10/1999

01/10/2002

Kebidanan

4.

Halizah Sarim

01/09/2000

01/09/2003

Pediatrik

5.

Hayati Yasin

05/01/2004

05/01/2005

Pediatrik

6.

Siti Zuraidah Jumin

26/07/2004

30/08/2006

Pediatrik

7.

Zuraidah Jumin

30/12/2004

24/04/2007

Pediatrik

 JAWATAN : Jururawat U29

Bil

Nama

Tarikh Lantikan

Tarikh Sah Jawatan

Pos Basik

1.

Hasdiah Roslie

28/05/2008

 

Pediatrik

2.

Lilian Joannes

25/09/2006

25/09/2006

Neonat

3.

Rosnah Johiman

22/04/2013

22/04/2014

Pediatrik Intensive Care

4.

Lizawati Dali

05/01/2009

01/07/2012

Neonat

5.

Petronicia Asun

15/01/2013

07/03/2014

Pediatrik

6.

Ezranita John

22/04/2013

22/04/2014

 

7.

Sajinah Apilin

22/04/2013

22/04/2014