Wad Perempuan

PENGENALAN

WAD PEREMPUAN  BEROPERASI SEMENJAK HOSPITAL RANAU DIBUKA. IA BEROPERASI DENGAN 16 BUAH KATIL. WAD TERBAHAGI KEPADA 2 KUBIKEL  IAITU RUANG AKUT DAN RUANG KRONIK.

1. KUBIKEL AKUT SEBANYAK 6 BUAH KATIL (PESAKIT TENAT)

2. KUBIKEL KRONIK SEBANYAK 10 KATIL (PESAKIT KRONIK)


VISI

MEMBERIKAN PERKHIDMATAN PESAKIT DALAM PADA TAHAP OPTIMA DENGAN MENGGUNAKAN SUMBER / KEMUDAHAN YANG SEDIA ADA.

MISI

 1.ANGGOTA YANG SENTIASA KOMITED, BERMOTIVASI DAN SENTIASA MEMENTINGKAN ILMU PENGETAHUAN DALAM PERAWATAN/ PENJAGAAN PESAKIT

2. MENYEDIAKAN PENJAGAAN DAN PERAWATAN PESAKIT MELALUI AMALAN NILAI-NILAI MURNI DENGAN BERSIKAP SOPAN SANTUN, ADIL DAN SAKSAMA SEMASA MEMBERI RAWATAN KEPADA PESAKIT

3. BERUSAHA UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN PERAWATAN PESAKIT

OBJEKTIF

MENYEDIAKAN PENJAGAAN DAN PERAWATAN PESAKIT DALAM, DENGAN MENGAMBIL KIRA KEPERLUAN PESAKIT MELALUI SUMBER KEMUDAHAN YANG ADA DAN SENTIASA BERUSAHA MENINGKATKAN MUTU PERKHIDMATAN DARI MASA KE SEMASA.

 

WAD PEREMPUAN  DITERAJUI OLEH;

 

PEGAWAI PERUBATAN UD44= 1 ORANG (YANG MENJAGA)

PEGAWAI FARMASI U41= 1 ORANG

KETUA JURURAWAT U32= 1 ORANG

JURURAWAT U32 (KUP)= 3 ORANG

JURURAWAT U41 = 1 ORANG

JURURAWAT U29= 11 ORANG

JURURAWAT MASYARAKAT U24(TBK)= 2 ORANG

JURURAWAT MASYARAKAT U19= 5 ORANG

PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN U11= 4 ORANG

 

 

 

 

SKOP PERKHIDMATAN

*    WAD PEREMPUAN  MEMPUNYAI 16  BUAH KATIL (OFFICIAL).  PESAKIT YANG MASUK KE DALAM WAD ADALAH MULTIDISIPLIN IAITU MEDIKAL,SURGIKAL,ORTHOPEDIK,PSIKIATRIK DAN MATA.

 *    WAD MEMBERI PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN PEMBEDAHAN  AM DI HOSPITAL TANPA PAKAR.

 *    WAD MEMBERI PERKHIDMATAN KEJURURAWATAN UNTUK  PESAKIT  YANG BERUMUR 12 TAHUN KE ATAS YANG MEMERLUKAN PEMERHATIAN DI WAD.

 *    WAD MEMBERI KHIDMAT KAUNSELING DAN PENDIDIKAN KESIHATAN KEADA PESAKIT DAN KELUARGA.

 *    MEMBERI PERKHIDMATAN 24 JAM SEHARI DENGAN KAKITANGAN KEJURURAWATAN BERTUGAS DALAM 3 SYIF

                        ·         SYIF PAGI : 7.00 PAGI HINGGA 2.00 PETANG

·         SYIF PETANG : 2.00 PETANG HINGGA 9.00 MALAM

·         SYIF MALAM : 9.00 MALAM HINGGA 7.00 PAGI

 *    WAD PEREMPUAN  JUGA MENERIMA PESAKIT YANG MENJALANI PEMBEDAHAN SEMASA LAWATAN PAKAR DARI HOSPITAL QEH SEPERTI:

 * LAWATAN PAKAR PEMBEDAHAN-  DIMANA TATACARA  OGDS/COLONOSCOPY  DAN PEMBEDAHAN  DIJALANKAN

 * LAWATAN  PAKAR MATA- DIMANA PEMBEDAHAN DIJALANKAN

*    WAD PEREMPUAN JUGA TERLIBAT DALAM MELAKUKAN  RUJUKAN PESAKIT KE HOSPITAL RUJUKAN  UNTUK MENERUSKAN RAWATAN LEBIH  LANJUT.

*    WAD PEREMPUAN BERTANGGUNGJAWAB MEMASTIKAN MUTU PERKHIDMATAN BERKUALITI TINGGI SEJAJAR DENGAN VISI DAN MISI PERKHIDMATAN IAITU DENGAN ADANYA

·        PEMANTAUAN SOP

·        CPD JURURAWAT

·        NURSING CARE PLAN DAN NURSING DOCUMENTATION

·        PATIENT SAFETY GOAL

·        PAIN FREE HOSPITAL

·        PEMANTAUAN NURSING KUALITI TERMASUKLAH THROMBOPHLEBITIS, PRESSURE ULCER DAN PATIENT FALL.